BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri Gönderimi 

Tüm bildiriler isic@yildiz.edu.tr adresine mail yolu ile gönderilecektir. 

Bildiri Yazım Kuralları 

ÖZET BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

1.Bildiri başlığı büyük harfler ile, kalın ve 14 punto Times New Romans yazı karakteri ile yazılmalıdır.

2.Özet 250 kelimeden fazla olmayacak şekilde Times New Roman yazı karakteri, 11 punto, 1,0 satır aralığı ile her iki yana yaslanmış ve italik olarak yazılmalıdır.

 

TAM METİN BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

 1. Bir yazar en fazla 2 adet bildiriyle katılabilir.
 2. Tam metinde yazar isimlerine yer verilmemelidir.
 3. Tam metin, kaynakça hariç 2000- 3000 kelime uzunluğunda olmalıdır.
 4. Tam metin, Microsoft Word 2007 ve üstü programda, Times New Roman yazı karakteri, 11 punto, 1,5 satır aralığı ile sağ-sol, yukarı-aşağı kenar boşlukları 2,5 cm olacak şekilde ve her iki yana yaslanmış olarak yazılmalıdır.
 5. Başlıklar: Bildiri başlığı sayfaya ortalanmış, büyük harflerle ve 14 punto ile koyu olarak yazılmış olmalıdır. Birinci düzey başlıklar, büyük harfle, sola dayalı ve koyu yazılmalıdır. İkinci düzey başlıklar ise, yine sola dayalı ve koyu yazılmalıdır; yalnızca sözcük baş harfleri büyük olmalıdır. Üçüncü düzey başlıklar paragraf başı kadar içerden olmalı, yalnızca ilk sözcüğün baş harfi büyük yazılmalı ve tüm başlığın koyu olmasına özen gösterilmelidir.
 6. Tablo ve şekiller: Tablo ve şekiller, metin içerisinde verilmelidir. Tablolar ayrı, şekiller ayrı olmak üzere kendi içlerinde çalışma başından sonuna kadar numara sırasına göre verilmelidir (Tablo 1: tablonun adı ve Şekil 1: şeklin adı gibi). Tablo ve şekillere ait dipnotlar, ilk olarak istatistiksel anlamlılık düzeyleri, ikinci olarak (varsa) tablo içindeki açıklamalar ve tanımlar (üst-küçük (a, b, c) biçiminde) olmalıdır. En son olarak tablonun veya şeklin altında alındığı kaynak belirtilmelidir.
 7. Atıflar:
  • Atıflar metinde, parantez içinde yazar adı ve yayım yılı biçiminde verilmelidir. Örneğin; Bu araştırmalarda ulaşılan sonuçlar??..azaldığını göstermektedir (Christofides ve Wilton, 1983; Vroman, 1989; Wallace, 2001)
  • Doğrudan alıntı olduğu durumlarda, yayın yılı ve (:) işaretinden sonra sayfa numarası verilmelidir. Örneğin; Ellison, yönetim modasını "tedarik zinciri süreçlerinin bir örneği olarak” olarak değerlendirmektedir (2006: 300).
  • Doğrudan alıntı olduğu durumlarda, yazarın adı cümle içinde geçmiyorsa, yıl ve sayfa numarasıyla birlikte yazarın adı parantez içinde belirtilmelidir. Örneğin; Literatürde yönetim modası "tedarik zinciri süreçlerinin bir örneği olarak" olarak tanımlanmaktadır (Ellison, 1996:256)
  • İkiden fazla yazarı olan kaynaklara atıflarda ilk yazarın soyadı ve "ve diğerleri” ibaresi kullanılmalıdır. Örneğin, (Brown ve diğerleri, 2009).
  • Yazar adı olmayan süreli yayınlardaki makalelere ya da kurum yayınlarına yapılan atıflarda, kurum ya da süreli yayın adı yazar adı gibi kullanılmalıdır. Örneğin, metnin içinde: Tedarik zinciri süreçleri uzamaktadır (Supply Chain; 1997).
 8. Kaynakça: Metnin içinde atıfta bulunulan kaynaklar, makalenin sonunda KAYNAKÇA başlığı altında yazılmalıdır. Kaynakçadaki kaynaklar, yazarın (ya da derleyenin) soyadı, çok yazarlıysa ilk yazarın soyadı, kaynak bir kuruma (örneğin, Ekonomi Bakanlığı) ya da süreli yayına aitse (örneğin, TheTimes), kurum ya da süreli yayının adının baş harfi dikkate alınarak alfabetik sıraya göre düzenlenir. Bir yazarın ya da yazar grubunun birden fazla yayınına atıfta bulunulmuşsa, bu kaynaklar yayım tarihi temel alınarak sırayla verilir (yayım yılı önce olan önce verilir). Bu kaynaklar aynı yılda yayımlanmışsa, yayım yılının yanına a, b, c gibi harfler konarak sıralanır. Yazar adları her kaynak için tekrarlanmalıdır (çizgi ya da boşluk konmamalıdır).

Kaynakçada, bir, iki veya üç yazarlı ya da editörlü kitaplar, aşağıdaki formatlara uyularak verilmelidir.

 • Patton, M.Q. 2002. Qualitative Research & Evaluation Methods 3rd Edition. London: Sage.
 • Mabey, C. ve Lees, T.F. 2007. Management and leadership development. London:Sage.
 • Clegg, S., Hardy, C., ve Nord, W. 1997. (Der./Ed(s).). Handbook of organization studies. London: Sage. (Editörlü kitabın tamamının ya da önsöz gibi editörler tarafından yazılan kısımlarının kaynak olarak gösterildiği durumlarda)

Derleme bir kitaptaki bölüm/makale için ise aşağıdaki biçime uyulmalıdır:

 • Alvarez,J.L. 1996. The international popularization of entrepreneurial ideas. S.R.Clegg ve G. Palmer (Der./Eds.), The politics of management knowledge: 80-98. London: Sage.

Makaleler aşağıdaki örneklere uygun olarak verilmelidir.

 • Lee, A. S. 1991. Integrating pozitivist and interpretive approaches to organizational research. Organization Science, 2: 342-365.
 • Robinson, D. E. 1958. Fashion theory and product design. Harvard Business Review, 36(6): 126-138.
 • Muray, T. J. 1987. Bitter survivors. Business Month, May: 28-31.

Yazar adı olmayan süreli yayınlardaki makaleler ya da kurum yayınlarında, kurum ya da süreli yayın adı yazar adı gibi kullanılmalıdır. Örneğin,
Human Resources. 1997. Yönetim Danışmanları Derneği. Nisan 6: 24-27.

İnternet kaynağı gösterimi aşağıdaki gibi yapılmalıdır

 • Özkan, M. 2002. Yaratıcılığın Püf Noktaları, http://www.bilgiyonetimi.org, Erişi