KURULLAR

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Akif Okur

Onur Kurulu

Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü

Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Asuman OKTAYER

Doç. Dr. Murat ÇEMBERCİ

Kongre Sekteterleri

Arş. Gör. Furkan MARAŞLI

Arş. Gör. Tuba KARABOĞA

Arş. Gör. Tuba ETLİOĞLU

Bilimsel Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ali Ekber AKGÜN, Gebze Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Cevat GERNİ, Beyknet Üniversitesi

Prof. Dr. Ekrem TATOĞLU, İbn-i Haldun Üniversitesi

Prof. Dr. Gary Lynn, Stevens Institute of Technology

Prof. Dr. Hüseyin İNCE, Gebze Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. John Byrne, Pace University, Lubin School of Business

Prof. Dr. Kültigin Ögel, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Prof. Dr. Lütfihak ALPKAN, Cumhurbaşkanlığı, Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Mehmet Akif OKUR, Yıldız Teknik Üniverstesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Mesut Hakkı CAŞIN,  Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Osman SAĞDIÇ, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Yücel OĞURLU, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Assoc. Prof. Grzegorz Zajac, Warszawski Üniversitesi

Doç. Dr. Osman SEZGİN, Marmara Üniversitesi

Assoc. Prof. Yunus Cabbarzade, Tebriz Üniversitesi

Assist. Prof. Dr. Milena Petkova Encheva, University of Sofia

Dr. Amir Duranović, University of Sarajevo, Faculty of Philosophy

Dr. Tsvetelina Tsvetkova, University of Sofia

Hakem Kurulu

Prof. Dr. Ali Ekber AKGÜN, Gebze Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Fuat ARICI, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Asuman Akdoğan, Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Bayram Zafer Erdoğan, Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Cemal ZEHİR, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Cevat GERNİ, Beyknt Üniversitesi

Prof. Dr. Ekrem TATOĞLU, İbn-i Haldun Üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin İNCE, Gebze Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Kültigin Ögel, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Prof. Dr. Lütfihak ALPKAN, Cumhurbaşkanlığı, Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Mehmet Alkif OKUR, Yıldız Teknik Üniverstesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz, Yıldız Teknik Üniversitesi, Öğrenci Dekanı

Prof. Dr. Mesut Hakkı CAŞIN,  Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Musa TAŞDELEN, Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa DELİCAN, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Nurettin GEMİCİ, İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Osman SAĞDIÇ, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Salih Zeki İMAMOĞLU, Gebze Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Serkan YEŞİLOT, Gebze Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Şenol DURGUN, Gelişim Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Ululslararası İlişkiler Bölümü

Prof. Dr. Uğur Yozgat, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi

Prof. Dr. Yavuz ERİŞEN, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Yonca GÜROL, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Yücel OĞURLU, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Doç. Dr. Mesut KARAKAŞ, Gebze Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Nihan YILDIRIM, İstanbul Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Osman SEZGİN, Marmara Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Adnan Veysel ERTEMEL, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Fulya MEMİŞOĞLU, Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Gaye KARAÇAY AYDIN, İstanbul Teknik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Şükrü YAZGAN, Marmara Üniversitesi, SBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü