KONULAR
KONULAR
 
-COVID-19'un Birey ve Toplum Psikolojisi Üzerine Etkileri
-COVID-19'un Toplumsal Hayat, Eğitim ve İş Hayatı Üzerine Etkileri
-Değişen Aile Yapısı 
-Endüstri 4.0'ın Sosyal Etkileri 
-Teknoloji Bağımlılığı
-Mobing
-İnsan Hakları
-Yabancılaşma / Yabancılaştırma
-Azınlıklar ve Mülteciler 
-Terör ve Güvenlik 
-Kültürel Etkileşimler
-Dezavantajlı Gruplar, Engelliler ve Yaşlılar
-İstismar
-Düzensiz Göç
-Sağlık
-Çevre ve İklim Değişiklikleri
-Sosyal Eşitsizlik 
-Eğitim
-Yoksulluk
-Gelir Eşitsizliği 
-Ticaret Savaşları 
-Kentleşme
-Gıda Güvenliği 
-Yeni Dünya Düzen