HABERLER VE ETKİNLİKLERTüm Haberler

ISIC Kabul Edilen Bildiriler

Uluslararası Sosyal İnovasyon Kongresine Kabul Edilen Bildiriler

Değerli araştırmacılar, 

 

16-17 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa kampüsünde düzenlenecek olan Uluslararası Sosyal Inovasyon Kongresine kabul edilen bildirileri aşağıda bulabilirsiniz.

Konferans programına ilişkin detaylar ilerleyen günlerde ilan edilecektir. 

Araştırmacıları tebrik eder, iyi çalışmalar dileriz. 

ISIC Kongre Ekibi 

 

No Sorumlu Yazar Adı, Soyadı Bildirinin Başlığı
1 Emine Elif Nebati PROPOSAL OF INDEX MODEL IN PERFORMANCE MEASUREMENT: SHOPPING MALL APPLICATION
2 Cengiz Akyıldız TÜRKİYEDEKİ GÖÇMEN VE MÜLTECİ ÇALIŞANLARIN İNCELENMESİ
3 Murat Çemberci INVESTIGATION OF SOCIAL IMPACT OF SOCIAL INNOVATION
4 Adnan Veysel Ertemel TECHNOLOGY ADDICTION IN THE ATTENTION ECONOMY AND POSSIBLE SOLUTIONS
5 Farrukh Rahimov 5.ENDÜSTRİ 4.0'IN TARIM SEKTÖRÜNE ETKİLERİ
6 Selin Karaca  İŞ YERİ İNOVASYONUNUN BİR ÖRNEĞİ OLARAK UZAKTAN
ÇALIŞMANIN İŞ-YAŞAM DENGESİNE ETKİSİ: ÇALIŞAN ANNELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
7 Özgür Örnek THE EFFECT OF TRANSPORTATION INVESTMENTS ON URBAN LOGISTICS: ISTANBUL SAMPLE
8 Murat Anıl Mercan THE RELATIONSHIP BETWEEN WORKING HOURS AND HAPPINESS IN TURKEY 
9 Ebulfez Süleymanlı ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİNDE DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ: SOSYO-EKONOMİK VE SİYASAL DÖNÜŞÜMÜN ETKİLERİ
10 Pınar Sarp SOSYAL İNOVASYON VE UYGULAMALARI ÜZERİNE KEŞİFSEL BİR ARAŞTIRMA
11 Figen Aydın ÇİN YÜKSELİŞİNİN ASKERİ- GÜVENLİK PROJEKSİYONU; BİR ANALİZ
12 Burcu Özgül ÇEVRESEL YÖNELİM VE YEŞİL ÜRÜN İNOVASYONU: YEŞİL DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİĞİN MODERATÖR ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA MODELİ TASARIMI
13 Sabri Öz THE EFFECTS OF POST DIGITAL ECOSYSTEM ON EMPLOYMENT AND INCOME DISTRIBUTION
14 Mehmet Akif Okur  BEYAZ SARAY YAZIŞMALARINDA 12 EYLÜL DARBESİ
15 Güllü Uysal GÜNCEL ÖĞRETİM TEKNİKLERİNİN TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN B2 SEVİYESİ ÖĞRENCİLERİNİN HAZIRLIKLI KONUŞMA BECERİLERİNE ETKİSİ
16 Canan Topcu EĞİTİMDE AKREDİTASYONUN KÜRESEL DİNAMİKLERİ ÜZERİNE BİR İNCLEME
17 Büşra Müceldili ŞÜKRAN DUYGUSU: FARKLI KÜLTÜRLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
18 Sabri Öz MÜLTECİ KAMPLARINDA İNSANİ YARDIM LOJİSTİĞİ SÜREÇLERİNİN VERİMLİLİK, ETKİNLİK VE ETKİLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
19 İlkim Markoç SOCIO-ECONOMIC EFFECTS OF P2P SHARING ECONOMY PLATFORMS: AIRBNB IN BESİKTAS
20 Fatih Bayram  20. ESTERGON’DAN JAPONYA’YA BİR SERHAT SANATÇISI ; BARIŞ MANÇO
21 Gizem Akşit LÜBNAN’DA SİYASİ BİR OTORİTE OLARAK HİZBULLAH VE SURİYELİ MÜLTECİLER
22 Celil Yiğit TÜRKİYE’NİN BİR GÖÇ MERKEZİ OLMASI: TEORİ, PRATİK VE ÖTESİ
23 Zafer Adıgüzel HİZMET SEKTÖRÜNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET ALGISININ ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 
24 Zafer Adıgüzel ÜRETİM SEKTÖRÜNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET ALGISININ, ÖRGÜT KÜLTÜRÜNE VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
25 Celil Yiğit ULUSLARARASI GÖÇ VE KALKINMA: TEORİ VE GÜNCEL MESELELER
26 Elif Bali Kurtarır KENT MÜLTECİLİĞİ VE İNOVATİF UYGULAMALARIN “AKILLI” GÖÇ YÖNETİMİNE KATKILARI
27 Soner Kavuncuoğlu MIRACULOUS CONCEPTS: INDUSTRY 4.0 AND INNOVATION
28 Cansu Çakır Aykaç ÖRGÜTSEL ÖĞRENME SÜRECİNDE UZMANLIK SEZGİSİNİN ROLÜ
29 Arzu İçöz THE ROLE OF GENERATION Y IN THE RELATION BETWEEN HIERARCHICAL CULTURE AND ENTREPRENEURIAL ORIENTATION
30 Murat Şahin TÜRK VATANDAŞLARIN VE SURİYELİ GÖÇMENLERİN BİRLİKTE YAŞAM KÜLTÜRÜ 
31 Duygu Cihan MORTALITY RISKS OF PM2.5 EXPOSURE IN CHINESE PROVINCES
32 Bura  Sabiha Kelek  EĞİTİMİN SOSYAL PROBLEMLERİ ÇÖZME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
33 Çiğdem Sofuoğlu  REFLECTIONS OF THE NEW WORLD DISORDER: GEOPOLITICS OF THE MEDITERRANEAN SEA FROM A CRITICAL PERSPECTIVE
34 Tuğba Karagülle JUST DO IT” BUT HOW?: REVIEW AND ASSESSMENT OF FRAMEWORKS OF DIGITAL TRANSFORMATION
35 Tuğba Karagülle REVIEW AND COMPARISON OF THE METHODS OF READINESS FOR DIGITAL TRANSFORMATION
36 Hayat Ayar Şentürk  HİZMET MÜKEMMELLİĞİNİN ÖTESİNDE YENİ FENOMEN: MİSAFİRPERVERLİK KAVRAMININ ÖLÇÜMLENMESİ 
37 Ahmet Özdinç SAĞLIK HİZMETLERİNDE İHTİYAÇ KAVRAMI VE ÖNCELİKLER
38 Özge Yavuz Özdemir DIŞ POLİTİKANIN BELİRLENMESİNDE DEĞERLER VE ÇIKARLAR : ABD ÖRNEĞİ
39 Hamza Yavuz TARİHSELLİĞİN VE MELEZLİĞİN IŞIĞINDA KÜLTÜRLEŞME OLGUSUNU YENİDEN ANLAMLANDIRMA ÇABALARI
40 Ali Osman Kuşakcı COUNTRY SELECTION FOR ENERGY COMPANY’S NEW BRANCH USING FUZZY TOPSIS
41 Dilek  Balak INTELLIGENT MACHINES AND INTELLIGENT ORGANIZATIONS
42 Esra Ovalı 42. INDUSTRY 4.0 VERSUS HUMAN RESOURCE; IS INDUSTRY 4.0 EVOLUTIONARY OR REVOLUTIONARY
43 İbrahim Balın ENDÜSTRİ 4.0 VE DİJİTAL İŞ EKOSİSTEMLERİ
44 Alpaslan Kelleci PAZARLAMANIN İNOVASYONDAKİ ÖNEMİ VE İNOVASYON FAALİYETLERİNE KATKISI
45 Mustafa Tuysuz İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÇALIŞANLARIN İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİNE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ
46 AhmetErdem METİN SESLENDİRME ÇALIŞALARININ KONUŞMA BECERİSİNİN DIŞ YAPI UNSURLARIN ETKİSİ 
47 Gökhan Hamzaçebi GİRESUN KARAGÖL DAĞI OBALARINDA MUSİKİ VE GELENEKSEL SANTLAR 
48 Mehme Özmenli GİRESUN VE HAVALİSİNDE TÜRK İSKÂNI VE BU İSKÂNIN BÖLGE ÜZERİNDEKİ TARİHSEL ETKİLERİ
49 Nazım Kuruca GİRESUN VE HAVALİSİNDE YAŞANAN YAYLA GÖÇLERİNİNİKTİSADİ VE SOSYAL HAYATA KATKILARI
50 Pınar Sarp  İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ, SOSYAL İNOVASYON VE KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 
51 Sıla Uysal-Öykü Azra Şencan ENGELLİLERE AYRILMIŞ PARK ALANLARINA ENGELLİ OLMAYAN ARAÇLARIN PARK ETMESİNİ PLAKA OKUMA ÖZELLİĞİ OLAN KAMERA YARDIMIYLA ÖNLEME PROJESİ
52 Banu Ulusu MUSTAFA ORAKÇI’NIN ÇOCUK KİTAPLARINDAKİ EĞİTSEL İLETİLER ÜZERİNE BİR İNCELEME
53 Elif Temel  GLOBALLEŞEN DÜNYADA TEKNOLOJİK İLERLEMENİN ‘QATSI FİLM ÜÇLEMESİ’ BAĞLAMINDA EKOLOJİK İZİNİ SÜRMEK
54 Derya Artuz DİJİTAL LİDERLİK UYGULAMASI İLE ÖRGÜTSEL  ÖĞRENME İLİŞKİSİ
55 Oğuz Şentürk  DİJİTAL ANLATIDA İNOVATİF TASARIM: DOCU-GAME
56 Ahmet Conker  DIFFUSION OF INTERNATIONAL NORMS AND POWER PLAY IN WATER RESOURCES DEVELOTMENT: THE ROLE OF THE DOMESTIC CONTEXT
57 Zeynep Aksoy PROBLEMATIC SMARTPHONE USAGE AS A DYSFUNCTIONAL WAY TO DEAL WITH WORK STRESS: A CONCEPTUAL FRAMEWORK
58 Zeynep Aksoy TÜRKİYE’DE ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ BAKIM HİZNETLERİNİN KADIN İSTİHDAMI VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
59 Neslihan Tekgül DUYGUDURUM BOZUKLUĞU TANISI ALAN BİREYLERDE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ’NİN ETKİLİLİĞİ: OLGU SUNUMU
60 Zuhal Akmeşe TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI VE SİBER İLİŞKİLERİN SOSYAL HAYATA ETKİLERİ
61 Tolga Çıkrıkçı GÖÇ YÖNETİMİNDE BİR İNSAN HAKLARI PROBLEMİ OLARAK AB’NİN “SICAK NOKTA YAKLAŞIMI”
62 Tuğba Yürük  NEOLİVERALİZM VE TOPLUMSAL DÜZEN: MISIR VE CEZAYİR’DE ARAP BAHARI SONRASI REJIMLER 
63 Mehtap Battal DİJİTAL ÇAĞIN KENTLERİ 
64 Mehtap Battal ENDÜSTRİ 4.0'IN İŞGÜCÜ PİYASASINA ETKİSİ 
65 Ayşenur Mavuş ENDÜSTRİ 4.0’IN ÖRGÜT AKTÖRLERİ ÜZERİNDEKİ TARTIŞILAN ETKİLERİ VE SONUÇLARI
66 Tuğba Etlioğlu SOSYAL İNOVASYONUNU ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI 
67 Hüseyin Arslan GÖÇMEN GİRİŞİMCİ VE VASIFLI İÇGÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE ÜRETİM VE İSTİHDAM OLUŞTURULMASI: SURİYELİ GÖÇMENLER ÖRNEĞİ 
68 Ayça Oralkan CULTURAL TOURISM IN THE PERSPECTIVE OF SOCIAL INNOVATION
69 Aslıhan Canbul DOĞAL AFET RİSK FİNANSMAN YÖNTEMLERİNDEN AFET TAHVİLLERİ VE TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ
70 Bahattin Gökhan Topal TÜRKİYE’DE TERÖR EYLEMLERİ VE SAVUNMA SANAYİ İLİŞKİSİ
71 Safvan Özcan EXPECTATIONS AND ATTIDUDES OF SYRIAN ASYLUM SEEKERS IN TURKEY: A SAMPLE FROM AKCAKALE, HARRAN AND CEYLANPINAR TEMPORARY REFUGEE CENTERS
72 Kübra Yazıcı THE CONCEPT OF SOCIAL INNOVATION: A CONTENT ANALYSIS
73 Mert Gürlek THE EFFECTS OF ENVIRONMENTAL INNOVATION TYPES ON COST AND DIFFERENTIATION ADVANTAGES: THE ROLE OF COMPETITIVE INTENSITY
74 Zeynep Eriş İSTİHDAM ARTIŞI İÇİN MESLEK LİSELERİNİN UZMANLAŞMASI
75 Şamil Fidan A CRITICAL VIEW OF THE DOMINANCE OF ACT-ORIENTED PERSPECTIVES IN PROFESSIONAL ETHICS FROM VIRTUE ETHICS PERSPECTIVE
76 Gamze Kağan THE IMPORTANCE OF THE DEVELOPMENT OF DOCTORS 'SELF-LEADERSHIP BEHAVIOR IN HEALTH SECTOR
77 Lütfihak Alpkan SOSYAL GİRİŞİMCİLİK İÇİN SOSYAL ETKİ ÖLÇÜMÜ YAKLAŞIMI ÖNERİLERİ
78 Mesut Karakaş THE EFFECT OF FINANCIAL CRISES ON FEMALE LABOR IN TURKEY: A SECTORAL ANALYSIS
79 Mesut Karakaş BUSINESS TRENDS AND CULTURES OF SMEs IN DOKAP AND GAP REGION
80 Ayşe Sırma Gürol INNOVATIVE PRACTICES AMONG CHILDREN BEING SUBJECT TO PHYSICAL AND FINANCIAL IMPOSSIBILITIES