HABERLER VE ETKİNLİKLERTüm Haberler

ISIC Konferans Programı

Değerli araştırmacılar, 

16-17 Ekim tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde (Davutpaşa Kampüsü) gerçekleşecek olan Uluslararası Sosyal İnovasyon Kongresi'nin programını aşağıda bulabilirsiniz. 

Kongremize göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz. 

ISIC Kongre Ekibi 

 

INTERNATIONAL SOCIAL INNOVATION CONGRESS (ISIC)

PROGRAM

16 OCTOBER  2019, WEDNESDAY

REGISTRATION

09:00-09:30

Opening Speeches

09:30-10:00

Prof. Dr. Bahri Şahin, Rector of Yıldız Technical University

Prof. Dr. Halit Keskin, Conference Chair, Director of SocioPark

Keynote Speech

10:00-10:30

Prof. Dr. Ali Ekber Akgün: Social Innovation and Its Importance

1. SESSION

(10:30-12:30)

Income Inequality, Human Rights

Moderator: Assoc. Prof. Dr. Asuman Oktayer

Room: 108

Sabri Öz

THE EFFECTS OF POST DIGITAL ECOSYSTEM ON EMPLOYMENT AND INCOME DISTRIBUTION

Tuğba Yıldırım, Mesut Karakaş

THE EFFECT OF FINANCIAL CRISES ON FEMALE LABOR IN TURKEY: A SECTORAL ANALYSIS

Gülden Pınar Kaya, Mesut Karakaş

BUSINESS TRENDS AND CULTURES OF SMEs IN DOKAP AND GAP REGION

Sabri Öz, Nazlican Dindarik

MÜLTECİ KAMPLARINDA İNSANİ YARDIM LOJİSTİĞİ SÜREÇLERİNİN VERİMLİLİK, ETKİNLİK VE ETKİLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Özgür Örnek, Murat Çemberci

THE EFFECT OF TRANSPORTATION INVESTMENTS ON URBAN LOGISTICS: ISTANBUL SAMPLE

Environment and Climate Change, Health, Social Inequality

Moderator: Prof. Dr. Salih Zeki İmamoğlu

Room: Green Conference Room

Burcu Özgül, Cemal Zehir

ÇEVRESEL YÖNELİM VE YEŞİL ÜRÜN İNOVASYONU: YEŞİL DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİĞİN MODERATÖR ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA MODELİ TASARIMI

Ahmet Conker

DIFFUSION OF INTERNATIONAL NORMS AND POWER PLAY IN WATER RESOURCES DEVELOPMENT: THE ROLE OF THE DOMESTIC CONTEXT

Ahmet Özdinç

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İHTİYAÇ KAVRAMI VE ÖNCELİKLER

Gamze Kağan, Ayşe Günsel

THE IMPORTANCE OF THE DEVELOPMENT OF DOCTORS' SELF-LEADERSHIP BEHAVIOR IN HEALTH SECTOR

Zeynep Aksoy

TÜRKİYE’DE ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ BAKIM HİZMETLERİNİN KADIN İSTİHDAMI VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Minorities and Refugees, Irregular Migration

Moderator: Prof. Dr. Mehmet Akif Okur

Room: Murat Demircioğlu Conference Room

Hasan Eşici, Murat Şahin

TÜRK VATANDAŞLARIN VE SURİYELİ GÖÇMENLERİN BİRLİKTE YAŞAM KÜLTÜRÜ

Hüseyin Arslan

GÖÇMEN GİRİŞİMCİ VE VASIFLI İŞ GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE ÜRETİM VE İSTİHDAM OLUŞTURULMASI: SURİYELİ GÖÇMENLER ÖRNEĞİ

Safvan Özcan

EXPECTATIONS AND ATTITUDES OF SYRIAN ASYLUM SEEKERS IN TURKEY: A SAMPLE FROM AKÇAKALE, HARRAN AND CEYLANPINAR TEMPORARY REFUGEE CENTERS

Celil Yiğit, Seda Gürel

TÜRKİYE’NİN BİR GÖÇ MERKEZİ OLMASI: TEORİ, PRATİK VE ÖTESİ

Elif Bali Kurtarır

KENT MÜLTECİLİĞİ VE İNOVATİF UYGULAMALARIN “AKILLI” GÖÇ YÖNETİMİNE KATKILARI

Acculturation

Moderator: Prof. Dr. Cemal Zehir

Room 103

Büşra Müceldili, Halit Keskin

ŞÜKRAN DUYGUSU: FARKLI KÜLTÜRLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mehmet Özmenli, Nazım Kuruca

GİRESUN VE HAVALİSİNDE TÜRK İSKÂNI VE BU İSKÂNIN BÖLGE ÜZERİNDEKİ TARİHSEL ETKİLERİ

Nazım Kuruca, Mehmet Özmenli

GİRESUN VE HAVALİSİNDE YAŞANAN YAYLA GÖÇLERİNİN İKTİSADİ VE SOSYAL HAYATA KATKILARI

Hayat Ayar Şentürk, Halit Keskin

HİZMET MÜKEMMELLİĞİNİN ÖTESİNDE YENİ FENOMEN: MİSAFİRPERVERLİK KAVRAMININ ÖLÇÜMLENMESİ

Ayça Oralkan

CULTURAL TOURISM IN  THE PERSPECTIVE OF SOCIAL INNOVATION

LUNCH: CENTRAL DINING HALL, A LA CARTE (12:30- 13:30)

2. SESSION (13:30-15:30)

Effects of Industry 4.0

Moderator: Prof. Dr. Ebru Tümer Kabadayı

Room: Z11

Duygu Cihan

MORTALITY RISKS OF PM2.5 EXPOSURE IN CHINESE PROVINCES

Mehtap Battal

ENDÜSTRİ 4.0'IN İŞGÜCÜ PİYASASINA ETKİSİ

Farrukh Rahimov

ENDÜSTRİ 4.0'IN TARIM SEKTÖRÜNE ETKİLERİ

Soner Kavuncuoğlu

MIRACULOUS CONCEPTS: INDUSTRY 4.0 AND INNOVATION

Esra Ovalı

INDUSTRY 4.0 VERSUS HUMAN RESOURCE; IS INDUSTRY 4.0 EVOLUTIONARY OR REVOLUTIONARY?

Education

Moderator: Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz

Room: Green Conference Room

Ahmet Erdem, Talat Aytan

METİN SESLENDİRME ÇALIŞMALARININ KONUŞMA BECERİSİNİN DIŞ YAPI UNSURLARINA ETKİSİ

Güllü Uysal, Talat Aytan

“GÜNCEL ÖĞRETİM TEKNİKLERİNİN TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN B2 SEVİYESİ ÖĞRENCİLERİNİN HAZIRLIKLI KONUŞMA BECERİLERİNE ETKİSİ”

Canan Topcu

“EĞİTİMDE AKREDİTASYONUN KÜRESEL DİNAMİKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME”

Banu Ulusu, Talat Aytan

“MUSTAFA ORAKÇI’NIN ÇOCUK KİTAPLARINDAKİ EĞİTSEL İLETİLER ÜZERİNE BİR İNCELEME”

Zeynep Eriş

“İSTİHDAM ARTIŞI İÇİN MESLEK LİSELERİNİN UZMANLAŞMASI”

Current Approaches in Business Management

Moderator: Prof. Dr. Ayşe Yiğit Şakar

Room 114

Selin Karaca, Emel Esen

İŞ YERİ İNOVASYONUNUN BİR ÖRNEĞİ OLARAK UZAKTAN ÇALIŞMANIN İŞ-YAŞAM DENGESİNE ETKİSİ: ÇALIŞAN ANNELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Zafer Adıgüzel, İrem Küçükoğlu

HİZMET SEKTÖRÜNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET ALGISININ ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Cansu Aykaç

ÖRGÜTSEL ÖĞRENME SÜRECİNDE UZMANLIK SEZGİSİNİN ROLÜ

Arzu Şar İçöz

THE ROLE OF GENERATION Y IN THE RELATIONSHIP BETWEEN HIERARCHICAL CULTURE AND ENTREPRENEURIAL ORIENTATION

Mustafa Tuysuz, Serdar Bozkurt

İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÇALIŞANLARIN İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİNE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ

Post-Globalization: New World Disorder, Terror and Security

Moderator: Prof. Dr. Hüseyin İnce

Room: Murat Demircioğlu Conference Room

Figen Aydın

ÇİN YÜKSELİŞİNİN ASKERİ- GÜVENLİK PROJEKSİYONU; BİR ANALİZ

Mehmet Akif Okur

BEYAZ SARAY   YAZIŞMALARINDA 12 EYLÜL DARBESİ

Ebulfez Süleymanlı

ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİNDE DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ: SOSYO-EKONOMİK VE SİYASAL DÖNÜŞÜMÜN ETKİLERİ

Çiğdem Sofuoğlu

REFLECTIONS OF THE NEW WORLD DISORDER: GEOPOLITICS OF THE MEDITERRANEAN SEA FROM A CRITICAL PERSPECTIVE

Tuğba Yürük

NEOLİBERALİZM VE TOPLUMSAL DÜZEN: MISIR VE CEZAYİR’DE ARAP BAHARI SONRASI REJİMLER

17 OCTOBER  2019, THURSDAY

1. SESSION (10:00-12:00)

Acculturation

Moderator: Prof. Dr. Mehmet Akif Okur

Room: Z10

Bura Sabiha Kelek

EĞİTİMİN SOSYAL PROBLEMLERİ ÇÖZME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Fatih Bayram

ESTERGON’DAN JAPONYA’YA BİR SERHAT SANATÇISI; BARIŞ MANÇO

Hamza Yavuz

TARİHSELLİĞİN VE MELEZLİĞİN IŞIĞINDA KÜLTÜRLEŞME OLGUSUNU YENİDEN ANLAMLANDIRMA ÇABALARI

Gökhan Hamzaçebi

GİRESUN KARAGÖL DAĞI OBALARINDA MUSİKİ VE GELENEKSEL SANTLAR

Özge Yavuz Özdemir

DIŞ POLİTİKANIN BELİRLENMESİNDE DEĞERLER VE ÇIKARLAR: ABD ÖRNEĞİ

Effects of Industry 4.0

Moderator: Prof. Dr. Meral Uzunöz

Room: Green Conference Room

Halit Keskin, Dilek Balak

INTELLIGENT MACHINES AND INTELLIGENT ORGANIZATIONS

İbrahim Balın

ENDÜSTRİ 4.0 VE DİJİTAL İŞ EKOSİSTEMLERİ

Derya Artüz, Osman Bayraktar

DİJİTAL LİDERLİK UYGULAMASI İLE ÖRGÜTSEL ÖĞRENME İLİŞKİSİ

Oğuz Şentürk, Özlem Arda

DİJİTAL ANLATIDA İNOVATİF TASARIM: DOCU-GAME

Ayşenur Mavuş, Halit Keskin

ENDÜSTRİ 4.0’IN ÖRGÜT AKTÖRLERİ ÜZERİNDEKİ TARTIŞILAN ETKİLERİ VE SONUÇLARI

Organizational Psychology

Moderator: Prof. Dr. Ali Ekber Akgün

Room: 114

Murat Anıl Mercan

THE RELATIONSHIP BETWEEN WORKING HOURS AND HAPPINESS IN TURKEY

Zafer Adıgüzel, İrem Küçükoğlu

ÜRETİM SEKTÖRÜNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET ALGISININ, ÖRGÜT KÜLTÜRÜNE VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Neslihan Tekgül, M.Engin Deniz, Ali Eryılmaz

DUYGUDURUM BOZUKLUĞU TANISI ALAN BİREYLERDE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ’NİN ETKİLİLİĞİ: OLGU SUNUMU

Mert Gürlek, Murat Çemberci

THE EFFECTS OF ENVIRONMENTAL INNOVATION TYPES ON COST AND DIFFERENTIATION ADVANTAGES: THE ROLE OF COMPETITIVE INTENSITY

Technology Addiction

Moderator: Assoc. Prof. Dr. Murat Çemberci

Room: Murat Demircioğlu Conference Room

Adnan Veysel Ertemel

TECHNOLOGY ADDICTION IN THE ATTENTION ECONOMY AND POSSIBLE SOLUTIONS

Tuğba Karagülle

REVIEW AND COMPARISON OF THE METHODS OF READINESS FOR DIGITAL TRANSFORMATION

Elif Temel, Özlem Arda

GLOBALLEŞEN DÜNYADA TEKNOLOJİK İLERLEMENİN ‘QATSI FİLM ÜÇLEMESİ’ BAĞLAMINDA EKOLOJİK İZİNİ SÜRMEK

Zeynep Aksoy

PROBLEMATIC SMARTPHONE USAGE AS A DYSFUNCTIONAL WAY TO DEAL WITH WORK STRESS: A CONCEPTUAL FRAMEWORK

Zuhal Akmeşe

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI VE SİBER İLİŞKİLERİN SOSYAL HAYATA ETKİLERİ

LUNCH: CENTRAL DINING HALL, A LA CARTE (12:30- 13:30)

2. SESSION (13:00– 15:00)

Social Innovation

Moderator:  Prof. Dr. Murat Anıl Mercan

Room: Z06

Pınar Sarp, Furkan Maraşlı

SOSYAL İNOVASYON VE UYGULAMALARI ÜZERİNE KEŞİFSEL BİR ARAŞTIRMA

Kübra Yazıcı, Serdar Bozkurt

THE CONCEPT OF SOCIAL INNOVATION: A CONTENT ANALYSIS

Ayşe Sırma Gürol, Irmak Uzuner, Gökay Özberber

INNOVATIVE PRACTICES AMONG CHILDREN BEING SUBJECT TO PHYSICAL AND FINANCIAL IMPOSSIBILITIES

Lütfihak Alpkan, Gaye Karaçay

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK İÇİN SOSYAL ETKİ ÖLÇÜMÜ YAKLAŞIMI ÖNERİLERİ

Alpaslan Kelleci

PAZARLAMANIN İNOVASYONDAKİ ÖNEMİ VE İNOVASYON FAALİYETLERİNE KATKISI

Trade Wars

Moderator: Prof. Dr. Cevat Gerni

Room: Murat Demircioğlu Conference Room

Şamil Fidan, Halit Keskin

A CRITICAL VIEW OF THE DOMINANCE OF ACT-ORIENTED PERSPECTIVES IN PROFESSIONAL ETHICS FROM VIRTUE ETHICS PERSPECTIVE

İlkim Markoç

SOCIO-ECONOMIC EFFECTS OF P2P SHARING ECONOMY PLATFORMS: AIRBNB IN BESİKTAS

Dounia Chlyeh, Aicha Elaiche, Ali Osman Kuşakcı

COUNTRY SELECTION FOR ENERGY COMPANY’S NEW BRANCH USING FUZZY TOPSIS

Aslıhan Canbul

DOĞAL AFET RİSK FİNANSMAN YÖNTEMLERİNDEN AFET TAHVİLLERİ VE TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ

Emine Elif Nebati, İsmail Ekmekçi

PROPOSAL OF INDEX MODEL IN PERFORMANCE MEASUREMENT: SHOPPING MALL APPLICATION

Tuğba Karagülle

JUST DO IT” BUT HOW?: REVIEW AND ASSESSMENT OF FRAMEWORKS OF DIGITAL TRANSFORMATION

Minorities and Refugees, Irregular Migration

Moderator: Assoc. Prof. Dr. Asuman Oktayer

Room: 114

Cengiz Akyıldız, İsmail Ekmekçi

TÜRKİYEDEKİ GÖÇMEN VE MÜLTECİ ÇALIŞANLARIN İNCELENMESİ

Fulya Memişoğlu, Celil Yiğit

ULUSLARARASI GÖÇ VE KALKINMA: TEORİ VE GÜNCEL MESELELER

Tolga Çıkrıkçı

GÖÇ YÖNETİMİNDE BİR İNSAN HAKLARI PROBLEMİ OLARAK AB’NİN SICAK NOKTA YAKLAŞIMI

Bahattin Gökhan Topal

TÜRKİYE’DE TERÖR EYLEMLERİ VE SAVUNMA SANAYİ İLİŞKİSİ

Aybike Açıkel, Gizem Akşit Ergen

LÜBNAN’DA SİYASİ BİR OTORİTE OLARAK HİZBULLAH VE SURİYELİ MÜLTECİLER

Social Innovation & Urbanization

Moderator:  Prof. Dr. Serkan Yeşilot

Room: Green Conference Room

Sıla Uysal, Öykü Azra Şencan

ENGELLİLERE AYRILMIŞ PARK ALANLARINA ENGELLİ OLMAYAN ARAÇLARIN PARK ETMESİNİ PLAKA OKUMA ÖZELLİĞİ OLAN KAMERA YARDIMIYLA ÖNLEME PROJESİ

Murat Çemberci

INVESTIGATION OF SOCIAL IMPACT OF SOCIAL INNOVATION

Yonca Deniz Gürol, Pınar Sarp, Ceylan Merve Binici, Nazlı Yüceol 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ, SOSYAL İNOVASYON VE KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Mehtap Battal

DİJİTAL ÇAĞIN KENTLERİ

Ali Ekber Akgün, Dilek Karaca, Tuğba Etlioğlu

THE ANTECEDENTS AND CONSEQUENCES OF SOCIAL INNOVATION

Workshop: ISIC Social Innovation Workshop for Youth

Moderator:  Zeynep Aksoy

Room: Z03

14:00-16:00

Panel: “Social Innovation Activities of NGOs in Turkey”

Moderator:  Prof. Dr. Yonca Deniz Gürol

Room: Murat Demircioğlu Conference Room

15:15-17:15

Closing Speech

Prof. Dr. Cemal Zehir

Room: Murat Demircioğlu Conference Room

17:30- 18:45

Gala Dinner

19:00